Om arrangementet / About The Event

Zak World of Façades er en internasjonal konferanseserie om fasadedesign og -teknikk. Konferansen har til nå samlet mer enn 30-000 deltakere i løpet av de mer enn 130 gangene den er gjennomført. Konferansen er en endagskonferanse og arrangeres for tiden i mer enn 35 land i Midtøsten (De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait og Saudi-Arabia), Sør-Asia (India og Sri Lanka), Sørøst-Asia (Singapore, Thailand, Malaysia, Filippinene, Vietnam og Indonesia), Øst-Asia (Hongkong, Sør-Korea, Kina og Japan), Afrika (Kenya, Egypt, Marokko og Sør-Afrika), Europa (Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen, Tyrkia, Irland, Danmark og Sverige), Oseania (Australia og New Zealand) og Nord-Amerika (USA, Canada og Mexico).

Dette er den 139. konferansen på verdensbasis og den første i Oslo. Formålet er å vise frem bærekraftig innovasjon og utfordringer i byggebransjen knyttet til klimaskjermen, og de nyeste teknologiske løsningene fra ledende løsningsleverandører.

Konferansens offisielle språk er norsk med simultantolking til og fra engelsk.

www.zakwof.com finner detaljer om de tidligere konferansene.


Zak World of Façades is an international conference series on façade design & engineering. The event has attracted over 30,000 delegates across its 130+ completed editions as on date. It is designed as a one day conference and is currently being organised in over 35 countries in the Middle East (UAE, Qatar, Kuwait & Saudi Arabia), South Asia (India & Sri Lanka), South East Asia (Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam & Indonesia), East Asia (Hong Kong, South Korea, China & Japan), Africa (Kenya, Egypt, Morocco & South Africa), Europe (United Kingdom, France, Germany, Poland, Turkey, Ireland, Denmark & Sweden), Australasia (Australia & New Zealand) and North America (USA, Canada & Mexico).

This edition is the 139th global edition and the 1st edition in Oslo which will showcase sustainable innovations and challenges in the construction industry pertaining to the building envelope and will also display latest technological solutions from leading solution providers.

The official language of the conference is Norwegian with simultaneous translation in English & vice versa.

Visit www.zakwof.com for details of the previously executed events.Deltakerprofil / Who Should Attend

Arrangementet er ideelt for arkitekter, byggherrer, hovedentreprenører, fasadekonsulenter, fasadeentreprenører, bærekrafts-/ESD-konsulenter, brannkonsulenter, glassprodusenter, strukturkonsulenter, kostnadskonsulenter, takstmenn, PMC-er og andre relaterte yrkesutøvere i bygningsbransjen.

The event is ideal for Architects, Developers, General/Main Contractors, Façade Consultants, Façade Contractors, Sustainability/ESD Consultants, Fire Consultants, Glass Processors, Structural Consultants, Cost Consultants, Quantity Surveyors, PMC’s and related building specifiers.God dialog og nettverksbygging / Insightful Dialogues & Networking

Hør eksperter innen fasadedesign, prosjektering, innkjøp og utførelse fortelle om sitt syn på hvordan man kan konstruere sikre, bærekraftige og gode fasader med lang levetid ved hjelp av de nyeste teknikkene og verktøyene. Du kan også knytte kontakter med andre kolleger i bransjen og de ledende produsentene og løsningsleverandørene.

Hear from experts in the domain of façade design, engineering, procuring and execution on their views on constructing high-performance, safe, sustainable and long lasting façades with the latest techniques and tools available. Also, network with other industry peers and leading manufacturers & solution providers to the façade industry.


Nøkkeltall / Key Numbers

139

nummer i konferanseserien / Edition

30

Foredragsholdere og Paneldeltakere / Speakers & Panelists

4

Økter / Sessions

1

Dag / Day

Foredragsholdere / Speakers

Foredragsholderne og paneldeltakerne er eksperter på området og vil bidra til at innholdet som presenteres på arrangementet, er meningsfylt og gir deg noe å tenke på.

Our speakers and panelists are domain experts and will ensure that the content presented at the event is meaningful with key takeaways to ponder upon.

Adnan Harambasic

Adnan Harambasic

Co-Founder,
SAAHA AS

Adnan Harambasic

Co-Founder, SAAHA AS

Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming / Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Se profil / View Profile

Allan Gibson

Allan Gibson

Northern Europe High Performance Product Manager,
Kuraray

Allan Gibson

Northern Europe High Performance Product Manager, Kuraray

Specifying Balustrades and Overhead Glazing

Se profil / View Profile

Anne Cecilie Haug

Anne Cecilie Haug

Senior Architect | Project Leader,
Snøhetta

Anne Cecilie Haug

Senior Architect | Project Leader, Snøhetta

Vertikal Nydalen – høyhus med trefasade / Vertikal Nydalen – Highrise with Wooden Cladding

Se profil / View Profile

Åshild Wangensteen Bjørvik

Åshild Wangensteen Bjørvik

Partner & CEO,
Mad arkitekter

Åshild Wangensteen Bjørvik

Partner & CEO, Mad arkitekter

Å bygge en bedre fremtid / Building a Better Future

Se profil / View Profile

Bruce Nicol

Bruce Nicol

International Business Development Head,
Priedemann Façade Experts

Bruce Nicol

International Business Development Head, Priedemann Façade Experts

Sustainable Building Practices and the Revitalization of Existing Structures

Se profil / View Profile

Efthimios Zizos

Efthimios Zizos

Projects Manager,
Elval Colour

Efthimios Zizos

Projects Manager, Elval Colour

Visjon møter virkelighet med ACP / Vision Meets Reality with ACP

Se profil / View Profile

Ferry Smits

Ferry Smits

Head of Department Special Services Buildings,
Ramboll

Ferry Smits

Head of Department Special Services Buildings, Ramboll

Et bærekraftig perspektiv for design av byggets termiske skille / A Sustainable Approach to Design of the Thermal Skin

Se profil / View Profile

Franziska Meisel

Franziska Meisel

Studio Manager,
SLA Norge

Franziska Meisel

Studio Manager, SLA Norge

Arrangør og konferansier / Event Host & Convener

Se profil / View Profile

Geoffrey Walters

Geoffrey Walters

Sales Manager Europe,
Vector Foiltec

Geoffrey Walters

Sales Manager Europe, Vector Foiltec

Fremtidens Atrier / Atria of the Future

Se profil / View Profile

Ida Bryn

Ida Bryn

Director - Energy & Enviornment,
Multiconsult

Ida Bryn

Director - Energy & Enviornment, Multiconsult

Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming / Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Se profil / View Profile

Jacob Ketner Vidkjær

Jacob Ketner Vidkjær

Business Development Manager - Scandinavia, UK/Ireland & Middle East,
SageGlass

Jacob Ketner Vidkjær

Business Development Manager - Scandinavia, UK/Ireland & Middle East, SageGlass

The Dynamic Façade with Electrochromic Abilities

Se profil / View Profile

Jeff Dibdin

Jeff Dibdin

International Account Manager,
Proctor Group

Jeff Dibdin

International Account Manager, Proctor Group

Kondensering og lufttette løsninger for fasader / Condensation and Airtight Solutions for Façades

Se profil / View Profile

Kåre Stokholm Poulsgaard

Kåre Stokholm Poulsgaard

Partner | Head of Innovation,
3XN/GXN

Kåre Stokholm Poulsgaard

Partner | Head of Innovation, 3XN/GXN

Endring av praksis / Transforming Practice

Se profil / View Profile

Karoline Igland

Karoline Igland

Business Development Manager | Project Leader,
Henning Larsen

Karoline Igland

Business Development Manager | Project Leader, Henning Larsen

Radikale problemer, radikale løsninger / Radical Problems, Radical Solutions

Se profil / View Profile

Kristian Winje

Kristian Winje

Area Sales Manager,
Schüco Norway AS

Kristian Winje

Area Sales Manager, Schüco Norway AS

En Helhetlig Tilnærming til Bærekraftig Arkitektur / Holistic Approaches for Sustainable Buildings

Se profil / View Profile

Laura Craft

Laura Craft

Senior Façade Engineer,
Arup

Laura Craft

Senior Façade Engineer, Arup

The Role of Façades in Nordic Carbon Neutrality Targets

Se profil / View Profile

Martin Eide

Martin Eide

Façade Lead,
Lund+Slaatto

Martin Eide

Façade Lead, Lund+Slaatto

Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming / Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Se profil / View Profile

Mathias Almstedt

Mathias Almstedt

CEO,
ACC Sweden and Norway

Mathias Almstedt

CEO, ACC Sweden and Norway

Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming / Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Se profil / View Profile

Onur Ertürk

Onur Ertürk

Sector Manager Commercial & Specialties,
Guardian Glass

Onur Ertürk

Sector Manager Commercial & Specialties, Guardian Glass

Slik er glass med på å støtte bærekraftig design / How Glass Can Support Sustainable Design

Se profil / View Profile

Phil Schneider

Phil Schneider

Head of Sales EMEA,
Vector Foiltec

Phil Schneider

Head of Sales EMEA, Vector Foiltec

Fremtidens Atrier / Atria of the Future

Se profil / View Profile

Roar Lund-Johnsen

Roar Lund-Johnsen

Architect,
Asplan Viak

Roar Lund-Johnsen

Architect, Asplan Viak

The Façades of the New Tøyen-bath in Oslo – Design and Realisation

Se profil / View Profile

Rune Stokstad

Rune Stokstad

Leader Competence Center Façade,
NCC Building AS

Rune Stokstad

Leader Competence Center Façade, NCC Building AS

Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming / Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Se profil / View Profile

Tidsplan / Schedule

Arrangementet er delt inn i flere økter som er atskilt av pauseøkter med nettverksbygging. / The event agenda is split into multiple sessions separated by networking break-out sessions.

Sesjon 1
(08:50 - 10:20)

08.00 - 08.50
Delegatregistrering og nettverksbygging
Arrangør og konferansier

Franziska Meisel
Studio Manager, SLA Norge
Se profil
08.50 - 09.00
Velkomstadresse
09.00 - 09.30
Å bygge en bedre fremtid

Noen utfordringer I dagens byggebransje

Hvordan er fremtidens bygg?

Erfaringer fra ombruksprosjekter


Åshild Wangensteen Bjørvik
Partner & CEO, Mad arkitekter
Se profil
09.30 - 09.50
Et bærekraftig perspektiv for design av byggets termiske skille

Hvordan skape en mer Holistisk design av fasadene

“Future proof” design av fasadene


Ferry Smits
Head of Department Special Services Buildings, Ramboll
Se profil
09.50 - 10.05
Fremtidens Atrier

Bærekraftig lettvektsarkitektur med ETFE-systemer

Bygging i eksisterende strukturer: Utnyttelse av ledige arealer med ETFE-tak

Casestudier: SGS Skole i Sandefjord og Oslo Life Science Center


Phil Schneider
Head of Sales EMEA, Vector Foiltec
Se profil

Geoffrey Walters
Sales Manager Europe, Vector Foiltec
Se profil
10.05 - 10.20
Den dynamiske fasaden med elektrokromiske egenskaper

dynamisk glass i IoT-sammenheng

langsiktige gevinster med elektrokromt glass

velvære for de som oppholder seg i bygningen


Jacob Ketner Vidkjær
Business Development Manager - Scandinavia, UK/Ireland & Middle East, SageGlass
Se profil
10.20 - 10.45
Nettverksbygging med te/kaffepause


Sesjon 2
(10.45 - 12.00)

10.45 - 11.05
Fasadens rolle for de nordiske målene for karbonnøytralitet

nordiske utslippsmål for bærekraftig bygningsdesign

fasadedesignets rolle for bærekraftig bygningsdesign

lavkarbonløsninger og sirkulære fasadeløsninger


Laura Craft
Senior Façade Engineer, Arup
Se profil
11.05 - 11.30
En Helhetlig Tilnærming til Bærekraftig Arkitektur

Regelverk og markedskrav

Løsninger og produkter for en bærekraftig fremtid

Carbon control


Kristian Winje
Area Sales Manager, Schüco Norway AS
Se profil
11.30 - 12.00
Endring av praksis

integrering av forskning og innovasjon i arkitektonisk praksis

avkarbonisering og transformasjon av problematiske bygninger

casestudie av transformasjons- og upcycling-prosjekter


Kåre Stokholm Poulsgaard
Partner | Head of Innovation, 3XN/GXN
Se profil
12.00 - 12.55
Lunsjpause for nettverksbygging


Sesjon 3
(12.55 - 14.45)

12.55 - 13.15
Vertikal Nydalen – høyhus med trefasade

Trippel zero prosjekt

Høyhus i tre

Skråvegger i nordisk klima


Anne Cecilie Haug
Senior Architect | Project Leader, Snøhetta
Se profil
13.15 - 13.35
Nye Tøyenbadet – Design og Realisering

Arkitektur og nøkkeltall

Designutvikling og tekniske krav

Status byggeplass


Roar Lund-Johnsen
Architect, Asplan Viak
Se profil
13.35 - 13.50
Kondensering og lufttette løsninger for fasader

problemet

teori

løsningen


Jeff Dibdin
International Account Manager, Proctor Group
Se profil
13.50 - 14.10
Bærekraftige byggemetoder og revitalisering av eksisterende bygninger

fasadeoppussing av eksisterende bygninger

aktiv og tilpasningsdyktig praksis

levetid utover det vanlige


Bruce Nicol
International Business Development Head, Priedemann Façade Experts
Se profil
14.10 - 14.25
Visjon møter virkelighet med ACP

utfordringer ved utforming av nye fasader

ACPs formingsløsninger

eksempler fra praksis


Efthimios Zizos
Projects Manager, Elval Colour
Se profil
14.25 - 14.40
Slik er glass med på å støtte bærekraftig design

Innovasjon og forbedringer innen glassproduksjon

Produkttransparens og sertifisering

Bidrag til glassprodukter av høy kvalitet


Onur Ertürk
Sector Manager Commercial & Specialties, Guardian Glass
Se profil
14.40 - 15.05
Nettverksbygging med te/kaffepause


Sesjon 4
(15.05 - 16.30)

15.05 - 15.25
Radikale problemer, radikale løsninger

Hva driver innovasjon?

Hvordan kommersialisere radikale ideer?

Veien til suksess


Karoline Igland
Business Development Manager | Project Leader, Henning Larsen
Se profil
15.25 - 15.40
Spesifisering av rekkverk og overlysvinduer

bruksområder

ytelse etter brudd

risikotilknytning


Allan Gibson
Northern Europe High Performance Product Manager, Kuraray
Se profil
15.40 - 16.25
Maksimering av bygningens levetid og gjenbruk etter hele syklusen - en helhetlig tilnærming

Er de mest bærekraftige bygningene de som varer lengst?

Prioritering av bygningens holdbarhet ved siden av bærekraft - fra et økonomisk perspektiv

Stadige endringer i tekniske krav og produksjonsteknikker påvirker gjenbruk av bygninger

Tidløs arkitektur fremfor intrikat design?


Moderator
Adnan Harambasic
Co-Founder, SAAHA AS
Se profil
Paneldeltaker
Martin Eide
Façade Lead, Lund+Slaatto
Se profil
Paneldeltaker
Rune Stokstad
Leader Competence Center Façade, NCC Building AS
Se profil
Paneldeltaker
Mathias Almstedt
CEO, ACC Sweden and Norway
Se profil
Paneldeltaker
Ida Bryn
Director - Energy & Enviornment, Multiconsult
Se profil
16.25 - 16.35
Takk og avslutning av konferansen
16.35 - 17.45
Nettverksbygging og avslutning av arrangementet


Session 1
(08:50 - 10:20)

08.00 - 08.50
Delegate Registration & Networking
Event Host & Convener

Franziska Meisel
Studio Manager, SLA Norge
View Profile
08.50 - 09.00
Welcome Address
09.00 - 09.30
Building a Better Future

Challenges in today´s building industry

How will tomorrow´s buildings look?

Experiences from re-use projects


Åshild Wangensteen Bjørvik
Partner & CEO, Mad arkitekter
View Profile
09.30 - 09.50
A Sustainable Approach to Design of the Thermal Skin

How can we enable a more Holistic design of the thermal skin

“Future proof” design of the façades


Ferry Smits
Head of Department Special Services Buildings, Ramboll
View Profile
09.50 - 10.05
Atria of the Future

Sustainable light-weight architecture with ETFE-systems

Building in existing structures: Utilization of vacant spaces with ETFE roofs

Case studies: SGS School in Sandefjord and Oslo Life Science Center


Phil Schneider
Head of Sales EMEA, Vector Foiltec
View Profile

Geoffrey Walters
Sales Manager Europe, Vector Foiltec
View Profile
10.05 - 10.20
The Dynamic Façade with Electrochromic Abilities

Dynamic Glass in a IoT context

Long term wins with Electrochromic glass

Offering well-being to building occupants


Jacob Ketner Vidkjær
Business Development Manager - Scandinavia, UK/Ireland & Middle East, SageGlass
View Profile
10.20 - 10.45
Networking Tea / Coffee Break


Session 2
(10.45 - 12.00)

10.45 - 11.05
The Role of Façades in Nordic Carbon Neutrality Targets

Nordic carbon emission targets for sustainable building design

The role of façade design in sustainable building design

Low-carbon and circular façade design solutions


Laura Craft
Senior Façade Engineer, Arup
View Profile
11.05 - 11.30
Holistic Approaches for Sustainable Buildings

Regulations and market requirements

Solutions and products for a sustainable future

Carbon control


Kristian Winje
Area Sales Manager, Schüco Norway AS
View Profile
11.30 - 12.00
Transforming Practice

Integrating research and innovation into architectural practice

Decarbonisation and transformation of unloved buildings

Case study of transformation and upcycling projects


Kåre Stokholm Poulsgaard
Partner | Head of Innovation, 3XN/GXN
View Profile
12.00 - 12.55
Networking Lunch Break


Session 3
(12.55 - 14.45)

12.55 - 13.15
Vertikal Nydalen – Highrise with Wooden Cladding

Triple zero-project

Wood on tall buildings

Tilted walls in Nordic climates


Anne Cecilie Haug
Senior Architect | Project Leader, Snøhetta
View Profile
13.15 - 13.35
The Façades of the New Tøyen-bath in Oslo – Design and Realisation

Architecture and key figures

Design development and technical demands

Construction Status


Roar Lund-Johnsen
Architect, Asplan Viak
View Profile
13.35 - 13.50
Condensation and Airtight Solutions for Façades

The problem

The theory

The solution


Jeff Dibdin
International Account Manager, Proctor Group
View Profile
13.50 - 14.10
Sustainable Building Practices and the Revitalization of Existing Structures

Façade refurbishment of existing buildings

Active and adaptive

Beyond conventional life-cycle


Bruce Nicol
International Business Development Head, Priedemann Façade Experts
View Profile
14.10 - 14.25
Vision Meets Reality with ACP

Challenges in new façade designs

ACP forming solutions

Case studies


Efthimios Zizos
Projects Manager, Elval Colour
View Profile
14.25 - 14.40
How Glass Can Support Sustainable Design

Innovations and improvements in glass production

Product transparency and certification

Contribution of high performing glass products


Onur Ertürk
Sector Manager Commercial & Specialties, Guardian Glass
View Profile
14.40 - 15.05
Networking Tea/Coffee Break


Session 4
(15.05 - 16.30)

15.05 - 15.25
Radical Problems, Radical Solutions

What drives innovation?

How to commercialize radical ideas?

Road to success


Karoline Igland
Business Development Manager | Project Leader, Henning Larsen
View Profile
15.25 - 15.40
Specifying Balustrades and Overhead Glazing

Types of application

Post breakage performance

Risk association


Allan Gibson
Northern Europe High Performance Product Manager, Kuraray
View Profile
15.40 - 16.25
Maximizing Building's Longevity and Repurposing after its Whole Cycle- An Holistic Approach

Long lasting buildings are the most sustainable ones?

Prioritizing building's durability alongside its sustainability - from a financial perspective

Constantly changing technical requirements and production techniques are influencing the reuse of buildings

Timeless architecture over intricate designs?


Moderator
Adnan Harambasic
Co-Founder, SAAHA AS
View Profile
Panelist
Martin Eide
Façade Lead, Lund+Slaatto
View Profile
Panelist
Rune Stokstad
Leader Competence Center Façade, NCC Building AS
View Profile
Panelist
Mathias Almstedt
CEO, ACC Sweden and Norway
View Profile
Panelist
Ida Bryn
Director - Energy & Enviornment, Multiconsult
View Profile
16.25 - 16.35
Vote of Thanks & End of the Conference
16.35 - 17.35
Networking & End of the EventProgrammet er korrekt på tidspunktet for publisering. På grunn av foredragsholdernes ansiennitet og rolle kan det imidlertid forekomme at foredragsholdere senere bytter ut eller trekker seg fra programmet. Dette er alltid beklagelig, og vi vil alltid forsøke å erstatte foredragsholderen med en foredragsholder med tilsvarende innsikt. Du finner det mest oppdaterte programmet på denne nettsiden.

The programme is correct at time of publishing. However, given the seniority of our speakers and the nature of their roles, speakers may subsequently substitute or excuse themselves from the programme. This is always regrettable, and we will always try to replace the speaker with a speaker with equivalent insight. You can find the most up-to-date programme on this website.
Partnere / Partners

Møt våre bransjeledende leverandører som spiller en nøkkelrolle på konferansen. Besøk standene deres for å få vite mer om produktene og løsningene deres og hvordan de kan bidra til prosjektene dine. / Meet our industry leading suppliers who play a key role in this event. Visit their booths to know more about their products & solutions and how they can help play a role in defining your projects.

Hovedpartner / Presenting Partner
Andre partnere / Associate Partners

Påmelding / Event Registration


Påmelding til dette arrangmentet er stengt.
For spørsmål, vennligst kontakt adil.navlakhia@zakgroup.com

Registrations for this event have been closed.
For queries please contact adil.navlakhia@zakgroup.com


Bildegalleri / Image Gallery

Bilder fra et utvalg av tidligere konferanser i Zak World of Façades-serien. / Images from a select previous global editions of Zak World of Façades.


Videogalleri / Video Gallery

Utdrag fra et utvalg av tidligere konferanser i Zak World of Façades-serien. / Snippets from a select previous global editions of Zak World of Façades.

  • Shanghai 2023
  • Milan 2023
  • Cairo 2023
  • Vancouver 2023
  • Auckland 2023
  • New York 2022
  • London 2022

FAQ

Spørsmål og svar om konferansen. / Frequently Asked Questions about the event.

Det er holdt av et begrenset antall gratisplasser til arkitekter, fasadekonsulenter, byggherrer, offentlige tjenestemenn, prosjektledelseskonsulenter, hovedentreprenører, bærekraftkonsulenter, brannkonsulenter, fasadeentreprenører, kostnadskonsulenter osv., basert på «førstemann til mølla»-prinsippet. Du må melde deg på elektronisk for å få adgangskort til arrangementet. Vær oppmerksom på at tildelingen av gratisplasser styres av arrangørene. Hvis du er produkt/materialleverandør og har til hensikt å delta på konferansen, må du betale en deltakeravgift på 500 euro per deltaker.

Den elektroniske påmeldingen fungerer som en interessepåmelding. Et internt system gjennom de mottatte påmeldingene og utsteder tbekreftelser/inngangsbilletter i henhold til dette. Den elektroniske påmeldingen seg selv er ikke gyldig uten en e-postbekreftelse/inngangsbillett fra arrangørene.

Hvis du blir godkjent, får du tilsendt bekreftelsesnummeret/billetten innen 3-4 virkedager etter registreringen. Vi anbefaler at du sjekker søppelpostmappene dine, fordi e-posten lett kan havne i disse mappene. Hvis du ikke har mottatt bekreftelsen løpet den nevnte tidsrammen, kan du skrive til arrangørene/ svare på bekreftelses-e-posten for å sjekke status.

Det anbefales på det sterkeste at du bruker bedriftens postadresse for registrering for å unngå forsinkelser i bekreftelsen.

Nei. Alle påmeldinger må forhåndsgodkjennes på nettet, og det oppfordres ikke til påmelding på stedet.

Invitasjoner fra sponsorer gjelder ikke som adgangskort. Invitasjonen beskriver påmeldingsprosessen på siste side. Alle mottakere av disse invitasjonene anbefales å melde seg på elektronisk for å få adgangskort til arrangementet.

Hvis du ikke kan delta på konferansen etter at du har mottatt bekreftelsesnummer eller billett, kan du ikke overføre påmeldingen til en kollega.

Registreringen åpner kl. 08.00. Teamet ved registreringsskranken vil være fullt utstyrt med informasjon om de som er bekreftet påmeldt. Hvis påmeldingen din er bekreftet, vil du bare bli bedt om å oppgi registreringsnummeret ditt og levere visittkortene dine ved registreringsskranken for å hente skilt og utstyr.

I etterkant av arrangementet vil arrangørene dele en lenke til HD-videoopptaket av konferansen.

Heldagskonferansen inkluderer tilgang til konferansesalen, utstillingsområdet, lunsj og nettverksbygging, delegatpakker og presentasjonskopier.

Hvis firmaet ditt står på gjestelisten vår, tildeler vi maksimalt 1–4 gratisplasser per firma, avhengig av firmaets størrelse. Tildeling av plasser skjer samtidig etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Fordi plassene tildeles etter «førstemann til mølla»-prinsippet, vil påmeldingen stenge når salen er full.

Nei, arrangementet vil bare bli gjennomført fysisk i Oslo.

Det offisielle språket for arrangementet er norsk. Ved presentasjoner på engelsk vil det bli sørget for simultantolking.

A limited number of complimentary seats on first come first serve basis are reserved for Architects, Façade Consultants, Developers, Government Officials, Project Management Consultants, Main Contractors, Sustainability Consultants, Fire Consultants, Façade Contractors, Cost Consultants, etc. The online registration process needs to be followed to attain your entry pass for the event. Please note that the complimentary seats allocation are under the jurisdiction of the organizers. If you are a product/material supplier and intend to attend the conference, there would be a delegate fee of EURO 500 applicable per delegate.

The online registration acts as an “Interest” for attending the conference. An internal system evaluates the registrations received and issues the confirmation/entry pass accordingly. The online registration alone DOES NOT stand confirmed without a confirmation/entry pass email from the organizers.

If successfully approved, the confirmation number/pass is sent within 3-4 working days of registration or earlier. It is advisable to check your spam/junk folders as there maybe chances of the email landing in those folders. If you have not received your confirmation within the stipulated timeframe, please write to the organisers/reply on the acknowledgment email to check on the status.

It is highly recommended that you use your company/official email id for registration to avoid any confirmation delay

No. All registrations are pre-approved online and no on-spot registrations are encouraged.

The invitation copy from the sponsors DOES NOT qualify as the entry pass. The invite mentions the registration process at the last page. All the recipients of these invitation copies are advised to follow the online registration process to attain their passes to be able to attend the event.

No. If you are not able to attend the conference after receiving your confirmation number/pass you will not be able to transfer the registration to your colleague.

The registrations start at 0800 hrs. The team at the registration desk will be fully equipped with the details of those confirmed to attend. If your registration is confirmed, you will only be asked to quote your registration number and drop your visiting cards at the registration desk to collect your badge and kit.

Post the event, the organisers will share a link to the HD video recording of the conference.

The full-day conference will include access to the conference hall, exhibit area, lunch and networking session, delegate kits and presentation copies.

If your firm is on our guest list, then a maximum of 1-4 delegates passes per firm are allocated depending on the firm size. However, the seat allocation is on first come first serve basis.

As the seats are allocated on a first come first serve basis, the registration will close once the hall seating capacity is reached.

No. The event will be 100% in-person only.

The official language of the event is Norwegian. For English presentations, simultaneous translation will be provided on-site at the venue.

Sted / Venue


Registreringen åpner. 08.00. / Registrations start at 8:00 am

Adresse / Address

Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate 30, 0166 Oslo, Norway

Kontakt oss / Contact Us

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om konferansen, påmelding, sponsing eller andre generelle spørsmål. / Get in touch with us if you have any query regarding the event, registration, sponsorship or any other general query.

#zakwof

Vi markedsfører dette arrangementet aktivt i sosiale medier - på LinkedIn, Facebook, X/Twitter og Instagram. Følg sidene våre for å få de nyeste oppdateringene om konferansen.

We actively promote this event through our social media pages on LinkedIn, Facebook, X/Twitter & Instagram. Follow our pages to be updated with the latest information regarding the event.